Chính Sách Kế Toán Là Gì? Thay Đổi Chính Sách Kế Toán

Trong quá trình hoạt động phát triển của doanh nghiệp thì chính sách kinh tế được dùng khá nhiều trong các lĩnh vực cụ thể, giúp hoạt động báo cáo tài chính thực hiện dễ dàng hơn, độ chính xác được nâng cao và thuận tiện hơn. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về chính sách kế toán là gì, thay đổi chính sách kế toán như thế nào và áp dụng những thay đổi chính sách kế toán.

  1. Khái niệm

Chính sách kế toán trong tiếng Anh (Accounting Policies) là những nguyên tắc, căn cứ và phương pháp kế toán nhất định các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hỗ trợ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp phải cân nhắc đánh giá đưa ra lựa chọn, sử dụng các chính sách kế toán thống nhất với những sự kiện,giao dịch như là chính sách kế toán quy định rõ ràng việc áp dụng chế độ kế toán ra sao. Chẳng hạn như hình thức báo cáo (báo cáo quản lý, báo cáo thuế), hình thức kế toán (nhật ký chung, chứng từ,…), đưa ra quy định chi phí nội bộ, áp dụng một số biểu mẫu chỉ dẫn theo chế độ, chọn phương pháp tính khấu hao,..theo chế độ có hiệu lực.

Bên cạnh đó, trừ khi chuẩn mực kế toán quy định được phép phân loại hay yêu cầu phân loại giao dịch, sự kiện thành nhiều nhóm con và các chính sách kế toán khác nhau được sử dụng cho những nhóm đó, thì từng nhóm sẽ được lựa chọn, dùng một chính sách kế toán thống nhất, phù hợp cho mình.

  • Thay đổi chính sách kế toán

Thay đổi chính sách kế toán là thay đổi toàn bộ cơ sở, nguyên tắc và phương pháp kế toán nhất định trong việc lập, trình bày báo cáo tài chính được doanh nghiệp lựa chọn, sử dụng.

Doanh nghiệp chỉ có thể thay đổi chính sách kế toán của mình trong các trường hợp sau: Cần có sự thay đổi để phù hợp với các yêu cầu pháp lý hay chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán. Sự thay đổi khiến việc báo cáo tài chính cung cấp thông tin chính xác, hợp lý hơn về tác động của những sự kiện, giao dịch đến tài sản ròng của doanh nghiệp, tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh.

  • Áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán

Việc áp dụng các thay đổi chính sách kế toán phân thành các trường hợp dưới đây:

Khi đơn vị lần đầu tiên áp dụng các quy định đổi mới trong chính sách kế toán, căn cứ theo các hướng dẫn chuyển đổi nhất định, có chuẩn mực hay theo hướng dẫn chế độ kế toán đó.

Khi một đơn vị thực hiện thay đổi chính sách kế toán của mình, chính sách lần đầu nhưng không hướng dẫn rõ ràng việc chuyển đổi này, chế độ kế toán, chính sách kế toán này được áp dụng phi hồi tố.

Các đơn vị tự nguyện thay đổi các chính sách kế toán của mình và bắt buộc phải áp dụng các chế độ kế toán và chính sách kế toán đó một cách hồi tố.

  • Doanh nghiệp lựa chọn chính sách kế toán

Các chuẩn mực kế toán cho phép lựa chọn các phương pháp kế toán được sử dụng trong mỗi doanh nghiệp, sự thích ứng với các đặc điểm thương mại của doanh nghiệp này. Với các chính sách kế toán khác nhau, thông tin kế toán được trình bày khác nhau trên báo cáo tài chính.

Các doanh nghiệp phải dựa trên các chuẩn mực IFRS và áp dụng các chuẩn mực do Uỷ ban IFRS ban hành song song với hướng dẫn của Uỷ ban giải thích chuẩn mực kế toán (SIC). Phải nghiên cứu và áp dụng các quy định có trong khuôn khổ khái niệm về chuẩn mực để lập báo cáo tài chính. Cần lưu ý đến các quy định chung cho việc xây dựng các chuẩn mực kế toán trong ngành, xem các quy định do những tổ chức khác ban hành.

Ngoài việc lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp theo tiêu chuẩn, các doanh nghiệp cũng phải tính toán và lựa chọn các chính sách kế toán giúp quản lý thu nhập, trình bày báo cáo tài chính sao cho thuận lợi và đem lại lợi nhất cho doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp phải lựa chọn được chính sách kế toán phù hợp và áp dụng thay đổi chính sách kế toán theo đúng quy định về pháp lý. Bài viết trên đã cung cấp đến bạn thông tin về chính sách kế toán là gì, lựa chọn chính sách kế toán phù hợp cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *