Lãi Suất Hoàn Vốn Là Gì? Ý Nghĩa Của Lãi Suất Hoàn Vốn

Có rất nhiều lợi ích khi nắm vững những kiến thức về lãi suất hoàn vốn, đặc biệt là khi giao dịch cổ phiếu, trái phiếu. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng thành công hơn và chứng tỏ sự thông minh của mình trên thị trường chứng khoán. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết lãi suất hoàn vốn là gì cũng như ý nghĩa của nó.

  1. Khái niệm

Các công cụ nợ mặc dù có cùng mức lãi suất công bố nhưng khả năng sinh lời khác nhau do thời điểm nhận vốn gốc và thu lãi của các công cụ này là khác nhau. Phương pháp chiết khấu dòng tiền giúp đưa các dòng tiền tại các thời điểm khác nhau về cùng các dòng tiền tương đương tại cùng một thời điểm. Tỷ lệ chiết khấu cân bằng giá trị hiện tại của các khoản thu và chi của một công cụ nợ sẽ phản ánh chính xác lợi tức của công cụ nợ. Tỷ suất chiết khấu này được gọi là lãi suất hoàn vốn.

Lãi suất hoàn vốn là lãi suất nhà đầu tư được hưởng khi mua và giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn hoặc tỷ lệ cân bằng giá trị hiện tại của các dòng thu nhập trong tương lai mà cổ phiếu, trái phiếu sẽ trả so với giá thị trường của chứng khoán.

  • Ý nghĩa của lãi suất hoàn vốn khi kinh doanh trái phiếu
    • Lãi suất hoàn vốn là lợi tức khi đáo hạn so với lãi suất ngân hàng

Ý nghĩa đầu tiên cần đặc biệt chú ý là lãi suất hoàn vốn đến hạn khi giao dịch trái phiếu. So với tỷ giá ngân hàng, đây là cách bạn đánh giá có nên mua trái phiếu hay không.

Ví dụ: nếu Công ty A có trái phiếu kỳ hạn 1 năm với lãi suât 5%, mệnh giá 100 đô la, giá bán hiện tại là 90 đô la và lãi suất ngân hàng là 8% mỗi năm, thì nếu bạn mua một trái phiếu của công ty A với giá 90 đô la, sau một năm, công ty sẽ trả cho bạn lãi suất 5% x 100 = 5 đô la; mệnh giá là 100 đô la, tổng cộng là 105 đô la. Lợi nhuận của bạn là 105 – 90 = 15 đô la. Vì vậy, từ 90 đô la ban đầu đã bỏ ra, bạn kiếm được lợi nhuận là 15 đô la với lãi suất 15/90 = 16,67%. Mua trái phiếu có thể sinh lời nhiều hơn lãi suất ngân hàng 8%.

  • Làm cơ sở cho các quyết định đầu tư và thu lợi nhuận khi kinh doanh trái phiếu

Ý nghĩa của lãi suất hoàn vốn tiếp theo cũng quan trọng như một cơ sở cho các quyết định đầu tư và làm thế nào để thu được lợi nhuận tốt nhất khi kinh doanh trái phiếu. Ngược lại, tỷ suất sinh lợi có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư, đặc biệt là đối với trái phiếu. Nếu lãi suất thị trường phổ biến cao hơn lãi suất sinh lợi, mệnh giá của trái phiếu sẽ giảm đáng kể. Ví dụ, khi lãi suất là 7%, nhưng mệnh giá của trái phiếu chỉ bằng 5% mệnh giá của nó, thì tổng lợi nhuận là chiết khấu của trái phiếu trên thị trường mở.

Ví dụ: Khi các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm thấy lợi suất 7% ở nơi khác, nhiều khả năng họ sẽ không muốn mua trái phiếu bằng mệnh giá và nhận được lợi suất 5%. Chính sự sụt giảm nhu cầu này đã đẩy giá trái phiếu lên mức lợi suất 7%, tức khoảng 715 đô la trên một trái phiếu 1.000 đô la. Ở cùng mức $ 715, lợi tức trái phiếu đang bắt đầu có vẻ cạnh tranh.

Việc đầu tư cũng giống như một công việc làm tại nhà. Nếu giỏi thì bạn vẫn đạt được mức thu nhập tốt.

  • Lãi suất hoàn vốn với tỷ lệ lợi tức

Cần lưu ý rằng lãi suất hoàn vốn chỉ có thể phản ánh chính xác lợi tức đầu tư vào công cụ nợ nếu nhà đầu tư nắm giữ công cụ đó cho đến ngày đáo hạn. Còn trong trường hợp thời gian nắm giữ ngắn hơn thời gian đáo hạn của công cụ nợ, tỷ lệ lợi tức sẽ là một thước đo đáng tin cậy hơn để xác định lợi nhuận đầu tư

Ví dụ: Trong thực tế, lãi suất không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ thu nhập của các nhà đầu tư (người cho vay). Điều này là do lợi nhuận đầu tư trong nhiều trường hợp không chỉ đến từ lợi nhuận mà còn từ sự thay đổi giá của công cụ đầu tư. Ví dụ, đối với một khoản vay có kỳ hạn không phải dưới hình thức trái phiếu đầu tư, thu nhập của người cho vay chỉ là tiền lãi của khoản vay, nhưng nếu đầu tư vào trái phiếu, lợi nhuận của chủ sở hữu từ việc bán trái phiếu của trái phiếu không chỉ thu được trong thời gian lợi nhuận trong thời gian nắm giữ trái phiếu, mà còn là sự thay đổi giá trị của trái phiếu (có thể tăng hoặc giảm).

Bài viết trên đã chia sẻ về lãi suất hoàn vốn là gì cũng như nêu ra các ý nghĩa của lãi suất hoàn vốn đối với việc đầu tư chứng khoán. Hy vọng bạn sẽ áp dụng khéo léo cho từng tình huống cụ thể để dễ dàng đưa ra lựa chọn và hướng đi sáng suốt nhất giúp sinh lời thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *