Mức Sống Là Gì? Phân Biệt Mức Sống Và Chi Phí Sinh Hoạt

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế mức sống của mọi người đang rất được quan tâm vì đây là yếu tố quyết định sự ổn định của nền kinh tế. Sự tăng giảm của mức sống phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài ra, mức sống khác chi phí sinh hoạt mà nhiều người vẫn lầm tưởng chúng là một. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ về mức sống là gì, phân biệt mức sống và chi phí sinh hoạt.

  1. Khái niệm

Mức sống trong tiếng Anh (Standard of Living) là phản ánh mức độ giàu có, tiện nghi, của cải vật chất cho một khu vực địa lý cụ thể và điều kiện sinh hoạt vật chất của cá nhân trong một tầng lớp kinh tế xã hội. Trong phân tích kinh tế, mức sống gồm một số yếu tố vật chất như mức thu nhập, tuổi thọ và cơ hội kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mức sống chịu tác động tới phong cách sống con người, gắn kết mật thiết đến chất lượng cuộc sống và một vài yếu tố khác như chính trị, tôn giáo, ổn định kinh tế, khí hậu, môi trường, an ninh an toàn.

  • Bản chất của mức sống

Mức sống có thể được dùng để so sánh các khu vực địa lý với nhau hay để so sánh từng thời kì khác nhau. Ví dụ mức sống của Nga so với Trung Quốc hay mức sống ở Việt Nam so với Thái Lan.

Mức sống ở các nước kém phát triển, đang phát triển thường thấp hơn so với các nước phát triển như Pháp, Đức. Thật vậy, các thước đo về mức sống cơ bản chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, sẽ hay được dùng để đánh giá mức độ khác biệt giữa các quốc gia ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Bên cạnh đó, những nền kinh tế mới bắt đầu tăng trưởng, phát triển thường có mức sống tăng theo từng thời kỳ trải qua giúp nền kinh tế phát triển công nghiệp hiện đại.

Ngoài ra, theo nghĩa hẹp phương pháp đo lường mức sống được các nhà kinh tế ưu tiên lựa chọn là dùng chỉ số GDP. Vì GDP bình quân đầu người giúp nhà kinh tế dễ dàng ước tính nhanh, sơ lược tổng lượng sản phẩm có sẵn cho từng người. Các thước đo và số liệu khá phức tạp của mức sống có sự tương quan chặt chẽ với GDP bình quân đầu người đã đề xuất.

  • Phân biệt mức sống và chi phí sinh hoạt

Mức sống và chi phí sinh hoạt có mối quan hệ liên kết với nhau, vì sự xuất hiện của một người tác động đến sự hiện diện của những người khác. Khi cuộc sống với mức sống tăng lên, có thể hiểu sinh hoạt hàng ngày trở nên đắt đỏ hơn đối với từng cá nhân. Mức sống được xác định bởi nhu cầu đánh giá của chính phủ phải đo lường xem các mục tiêu phát triển của họ đang được đáp ứng đã đủ hay chưa và xem xét định kỳ đạt mục tiêu được bao nhiêu trong tỷ lệ dân số.

Sự sẵn có của hàng hóa mà mọi người được hưởng, họ càng phải làm việc nhiều hơn để đạt được mục đích và cả những lúc họ không có đủ tài chính để đạt được mục tiêu. Điều này thể hiện rõ khi họ quyết định đi vay để có được mức sống cụ thể cao hơn mức chi phí sinh hoạt của họ.

Chi phí sinh hoạt đại diện cho mức chi trả thường xuyên là mức sống nhất định của khu vực địa lý nhất định. Ngoài ra, mức sống là một biểu hiện của quốc gia về mức độ thoải mái, của cải vật chất, nhu cầu chung.

Mức sống được đo lường bằng một số các chỉ số  tổng kết lại đưa ra kết luận chung, còn chi phí sinh hoạt đo lường bằng cách sử dụng sức mua tương đương và chỉ số giá cả sinh hoạt. Hai số đo khác nhau bởi vì trong chi phí sinh hoạt có thể bắt nguồn từ kinh tế học vĩ mô hay vi mô, còn mức sống thì bắt nguồn từ kinh tế học vĩ mô.

Như vậy, các quốc gia có chung mức sống nhưng chi phí sinh hoạt khác và rất đa dạng, nên một số người dân chấp nhận chi trả nhiều tiền hơn để đạt được mức sống cụ thể. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết trên bạn đã hiểu thêm về mức sống là gì, phân biệt được mức sống và chi phí sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *